Menu Sluiten

Het doel is de strijkstok elimineren

Een reëel risico lopen miljonair te worden. Dat is de uitkomst van een onderzoek door een onafhankelijk accountant naar de jaarcijfers van commerciële wervingsbureaus voor goede doelen. Deze bureaus ontvangen gemiddeld 120 euro voor elke donateur die ze werven.

Op haar website geeft EenVandaag een voorbeeld van het bureau Direct Result, waarvan de eigenaren een vermogen van bijna 20 miljoen hebben verworven. Dit mede door hun activiteiten voor het Armoedefonds, Amnesty en SOS Kinderdorpen.

Het Centraal Bureau Fondsenwerving is in de uitzending te gast om eigenlijk één vraag te beantwoorden. Hoe het kan dat een nieuwe donateur die tien euro per maand wil doneren het eerste jaar alleen het bureau betaalt?

Toezicht CBF

‘Van iedere gedoneerde euro gaat 89 cent naar het goede doel’, antwoordt Harmienke Kloeze, de directeur van CBF. Ze legt uit dat fondsenwerving geld kost en dat goede doelen ongeveer 20 procent van hun uitgaven besteden aan kosten.

Deze antwoorden kunnen de indruk wekken dat er niet echt iets mis is. Het is echter geen duidelijk antwoord op de vraag hoe het kan dat de eerste 120 euro naar het wervingsbureau gaat.

Tien miljoen euro naar het wervingsbureau

Een duik in de financiële gegevens van de eerder genoemde goede doelen zou duidelijkheid kunnen verschaffen.

Gezegd moet worden dat de website van CBF daar heldere informatie over verstrekt. In het jaar 2020 geven de gezamenlijke doelen ruim 59 miljoen euro uit. Daarvan gaat 17,2% of wel 10,2 miljoen op aan wervingskosten. In de grafiek geeft het rode segment weer wat bureau Direct Result in 2020 bruto heeft opgestreken. Daar zijn natuurlijk de nodige kosten aan verbonden in de vorm van training en opleiding van de studenten die de donateurs over weten te halen om gulle gevers te worden. Toch is er niet veel fantasie voor nodig om te bedenken dat er gemakkelijk een paar miljoen overblijft voor het bureau. Direct Result is blijkbaar vooral binnen een jaar miljonair worden door middel van het goede doel.

Interne beheerskosten beter beheerst.

Uit de gegevens van CBF valt ook nog te destilleren dat de interne beheerskosten bij de goede doelen organisaties 3,9% van de uitgaven zijn. (2,3 miljoen euro). Dat dit een stuk lager ligt dan de externe wervingskosten is begrijpelijk als we ons realiseren dat de toezichthouder hier wel zijn werk doet bij de beheersing van salarissen en kantoorkosten. Een directeur mag maximaal 153.000 euro per jaar verdienen.

In het systeem is er dus niks geregeld aan salarisplafonds bij medewerkers van externe bureaus. En dan slaat de hebzucht toe.

Transparantie of duidelijkheid?

Op de website van EenVandaag pleit de Stichting Donateursbelangen voor transparantie. Hoogleraar filantropie Paul Smeets is van mening dat commerciële wervingsbureaus onder de loep moeten worden genomen.

De meest doeltreffende route naar duidelijkheid is dat goede doelen het werven van donateurs niet uitbesteden, maar het zelf doen met intern personeel. Het CBF heeft de goede doelen organisaties immers al in de kijker en de geldstromen zijn goed gereguleerd. Externe lijnen vertroebelen de overzichtelijkheid waardoor goed bedoeld kapitaal zomaar zijn doel voorbij kan schieten.

Prima dat er miljonairs zijn. Bij goede doelen om te doneren, niet om te profiteren.

1 reactie

  1. Jeroen van Linge

    Follow the money kwam deze week met een uitvoerig artikel over dit soort misstanden.
    https://www.ftm.nl/artikelen/wervers-goededoelenacties-verdienen-goed?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=GoedeDoelenII&share=QkHy0rrmzlZHw4mxjQR%2BJAnFP6n50kOhzPdQNh4nSyigdG7xHkDh4kMrXrjkog%3D%3D
    Voor wie lid is, is dit zo te lezen. Wie nog geen lid is raad ik aan dat te worden. Voor minder dan tien euro per maand draag je bij aan diepgravende en blootleggende onafhankelijke journalistiek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *