Menu Sluiten

VVD Geiten

Het actualiteitenprogramma EenVandaag bericht op acht november over de zogenaamde worsteling met de geitenstop. Deze stop is in 2017 ingevoerd vanwege rapportage van het RIVM. Dit instituut heeft een statistisch verband gevonden op een verhoogd risico op longontsteking bij bewoners in de omgeving van geitenboerderijen. Binnen een straal van 2000 meter is er 25% verhoogd risico, binnen 500 meter zelfs 70%. Helaas heeft het onderzoek tot nu toe nog geen goede verklaring voor dit verband opgeleverd. In deze uitzending gaat het over de provincie Gelderland.

Geiten in Gelderland

Er komt een geitenboerderij in beeld waarvoor in 2017 een vergunning van 700 geiten bestond. Volgens de geitenstop zouden bestaande boerderijen niet mogen uitbreiden en mogen er geen nieuwe boerderijen komen. Anno 2022 staan er in werkelijkheid 2200 geiten. Ondanks het ontbreken van een vergunning. Illegaal dus! De bewoners in de omgeving maken zich ernstig zorgen over hun gezondheid.

Het gaat niet om één boerderij. Het hele land kent een ongekende toename in aantal geiten zoals EenVandaag in de uitzending laat zien.

Ondanks dat nog op geen enkele wijze het door RIVM gevonden verband is weerlegd, wil de VVD van de Provinciale Staten Gelderland toch dat de geitenstop wordt gestopt. Dat zou duidelijkheid scheppen. Onderstaand de uitleg door een wethouder.

Hopelijk leidt dit traject tot een omgevingsvergunning voor de geitenhouderij. Omdat een vergunning ons in staat stelt strikte afspraken te maken met het bedrijf en op te treden als die afspraken onverhoopt worden geschonden. Een vergunning helpt ons om de overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken
Wethouder Bos, gemeente Lingewaard

De vergunning die drie maal door de rechter is afgewezen, er is een geitenstop en de GGD adviseert negatief. Genoeg argumenten om de crisis te voorkomen. En toch wil deze gemeente dit doorzetten. Bezorgde omwonenden zijn verbijsterd als ze bovenstaande drogredenatie horen. Een VVD statenlid zwamt nog wat over het verhogen van het aantal geiten en daarna de gezondheid in balans brengen.

Geitenpaadjes

Een betere metafoor voor de structurele list en bedrog in de landbouwsector is er niet. De stikstofcrisis is het meest bekend als het gaat om de desastreuze gevolgen van deze handelswijze door de overheid. Vogelgriep, de zoönose in wording hangt in het hele land. De Nederlandse intensieve veehouderij is grootaandeelhouder in het broeikasgaseffect. De VVD infrastructuur in Nederland is één groot netwerk van geitenpaadjes, dwars door hectares brandnetels, het gewas waarvan Nederland, als gevolg van de stikstofdepositie, het beste vestigingsklimaat heeft.

Een ding is zeker. Als de zorgkosten, stankoverlast en quarantaine ons land naar de afgrond leiden, moeten de VVD-ers niet gaan zitten mekkeren!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *