Menu Sluiten

Systeemverandering

Ons huidig falend economisch systeem is hard aan verandering toe. Deze verandering vraagt om totaal andere inzichten die conventionele economische wetenschap ons niet zal bieden. Veel van de wijzigingen of filosofieën die er volop in de pers verschijnen zijn nog steeds geënt op het beginsel van economische groei. Dergelijke gedachten zullen ons dus niet verder brengen. Het economische groei beginsel leidt vrijwel altijd tot doorgeslagen situaties, lees crisis. Er is namelijk geen mechanisme of structurele oplossing om in evenwicht te blijven met onze leefomgeving.

Op deze pagina zal ik in de nabije toekomst wegen naar alternatieven aangeven en oplossingen aanbieden die ons wel in een evenwichtige samenleving kunnen brengen.