Menu Sluiten

Wie is Jeroen?

Zonder mijn hele levensloop op te noemen wil ik aangeven dat naast opvoeding een exacte opleiding en drieëndertig jaar werken als productontwikkelaar en engineer, ook elementen als vriendschap, boeken, teamsport, basketbalscheidsrechter op topsportniveau, schrijven, investeren in single malt whisky, connecties met Spanje en Spanjaarden een bijdrage hebben in de persoon die ik ben.

Jeroen

Toenemend individualisme, deel- en persoonlijke belangen in de maatschappij en in mijn werkomgeving hebben mij duidelijk gemaakt dat ons systeem gebaseerd op economische groei leidt tot en bestaat uit het struikelen van de ene crisis naar de andere. Met drijfveren als consumptiedrift, schaalvergroting en welvaart uitdrukken in BBP (bruto binnenlands product) is dit een systeem waarin bedrijven en multinationals roofbouw plegen op de aarde met haar beperkte beschikbaarheid van grondstoffen, energie en natuurlijke bronnen terwijl ondertussen de schadelijke neveneffecten zoals klimaatverandering, milieuverontreiniging, watertekort en armoe worden afgewenteld op de maatschappij. Welvaart uitdrukken in BBP is een grote vergissing en leidt niet tot meer WELZIJN van de samenleving.

Indachtig Einstein ben ik van mening dat je een probleem niet kan oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. Daarom zal ik graag alternatieve denkwijzes loslaten op mijn lezers. En ja! Ik hou vast aan mijn idealen.